کاربر مهمان خوش آمدید       ثبت نام ورود

سالویا اسکلاریا

 نام یک گونه از سرده مریم‌گلی است.