کاربر مهمان خوش آمدید       ثبت نام ورود

با توجّه به گران بودن اسانس طبیعی عطرسازی، مخصوصاً اسانس گل‌ها، خریداران آن نیاز دارند بدانند که

در عطرسازی کلاسیک از محصولات جانوری از قبیل مشک، عنبر شاهبوی، مشک زبّاد و جند بیدستر استفاده می‌شده است

در این مقاله بسیار مفید که از نوشته های خوب جناب شریف عطار می باشد، در خصوص دسته بندی اسانس های خوراکی و عطر اطلاعاتی را کسب خواهیم کرد .

وقتی عطری را از درب آن استشمام مینمایم در اصل چه نتی از عطر را استمشام نموده ام؟

در این مقاله کوتاه، در خصوص عطرهایی که تولید محدود دارند اطلاعاتی کسب خواهیم کرد

دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که ارتباط میان عطر و حافظه ی انسان باعث این اثر گذاری می شود . آن ها بر این باورند که حافظه اغلب وابسته به "بو" است . همچنین آن ها بر این باورند که بین عطر و مواد انتقال دهندهای عصبی ارتباطی وجود دارد.

فرومون یا pheromone یک ماده شیمیایی است که از بدن انسان، حشرات و حیوانات تولید می شود . . .

در این مقاله فرق بین عطرهای کلاسیک و مدرن را یاد خواهیم گرفت .