کاربر مهمان خوش آمدید       ثبت نام ورود

در این مقاله که از نوشته های بسیار خوب جناب آقای شریف عطار می باشد ، در خصوص استفاده یا عدم استفاده کهربا در صنعت عطر سازی آشنا خواهید شد .